• (từ cũ, nghĩa cũ) vêtements de cérémonie; costume d'apparat (des grands mandarins)
    (nghĩa rộng) grand mandarin

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X