• (vật lý học) travail
  Journée de travail
  Peine; effort
  Mérite; bienfait
  Salaire
  Công tước duc
  Tước công titre de duc
  Attaquer
  Causer des réactions fâcheuses à l'organisme (en parlant d'un médicament)
  (ít dùng) ravir
  Public; commun
  (động vật học) paon
  công con
  paonneau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X