• Bride; rênes
  (sân khấu) improviser; parler d'abondance
  (ít dùng) rigide
  Gonflé; (sinh vật học, sinh lý học) érectile; intumescent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X