• Scier
    (thông tục) estamper; étriller; égorger; faire payer trop cher
    Scie

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X