• (toán học) carrer; quarrer
  Cầu phương một hình
  carrer une figure
  Faire une quadrature

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X