• Dur; rigide; raide
  Solide; ferme
  (thông tục) fort; calé; capable
  Engourdi; sans souplesse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X