• (thô tục) exécrable; abominable
  (thông tục) matières fécales; déjections; excréments; fèces; (nhi) caca; (thô tục) bran; merde
  cứt
  bouse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X