• (thực vật học) aréquier; noix d'arec
    Froncer (les sourcils), se crisper (le visage)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X