• (sử học) chef dune mission de la Cour du roi (sous le régime féodal)
    (từ cũ, nghĩa cũ) résident de province (sous le protectorat fran�ais)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X