• (quân sự) (thường lỗ châu mai) embrasure; créneau; (sử học) meurtrière, barbacane

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X