• Xem chim chích
  Piquer
  (tiếng địa phương) injecter
  (y học) faire une paracentèse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X