• Oncle (mari de sa tante maternelle)
    Parâtre (deuxième mari de sa mère, après la mort de son père)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X