• Nous (quand on s'adresse à son grand frère, à sa grande soeur ou à une personne de l'âge de son grand frère ou de sa grande soeur)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X