• (từ cũ, nghĩa cũ) mort avant l'expiration de la période d'abstinence de sa mère après les couches (en parlant d' un bébé)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X