• Mettre fin à; arrêter; stopper; couper court à
  Chấm dứt chiến tranh
  mettre fin à la guerre
  Chấm dứt một hoạt động
  arrêter une action
  Chấm dứt những lời vu khống
  couper court aux calomnies

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X