• (động vật học) oiseau
    (thông tục) verge (de l'enfant)
    (thông tục) faire la cour; courtiser

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X