• Fille publique; prostituée; fille de joie; putain
    (từ cũ, nghĩa cũ) fillette (terme familier utilisé à la campagne)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X