• (động vật học) tourterelle
  (tiếng địa phương) colombe; pigeon
  (thông tục) verge; pénis; phallus
  Petit gar�on

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X