• Volonté du peuple
    cuộc trưng cầu dân ý
    référendum; plébiscite

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X