• Offrir; présenter (à un supérieur)
    Faire l'oblation; vouer
    Monter; marner

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X