• (từ cũ, nghĩa cũ) (cũng nói lính dõng) milicien (de la haute région du Nord-Viêtnam)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X