• De reste; en surplus; excédentaire; surnuméraire; rémanent; résiduel
    Avoir de trop

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X