• (thực vật học) peuplier
  (tiếng địa phương) filao
  (từ cũ, nghĩa cũ) principe mâle
  (văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) le soleil; le jour
  Positif
  (từ cũ, nghĩa cũ) mâle; solaire
  (tiếng địa phương) bleu de lessive
  Montrer; manifester

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X