• Inférieur
    (thực vật học) infère
    Sous; au-dessous de; au bas de; en bas de

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X