• (từ cũ, nghĩa cũ) calquer les traits (d'un caractère chinois)
    Demander en mariage; demander la main (d'une jeune fille)
    Offrir de; proposer de

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X