• Presser
  (nghĩa bóng) contenir; refouler
  Appuyer; scander; marteler
  Lester

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X