• (sinh vật học, sinh lý học) liquide; suc; humeur
  Épidémie
  (nghĩa xấu) contagion
  Déplacer; se déplacer
  Traduire; rendre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X