• Chercher à intimider par des menaces (pour effrayer)
    dọa già dọa non
    ne faire qu'intimider par des menaces

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X