• (thực vật học) garcinie du Tonkin
  Pétiole charnu des feuilles de certaines plantes
  Dos (d'un couteau)
  Tuyau
  Tige (d'une balance)
  Long; longueur
  Longitudinal
  Vertical

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X