• Pente; côte; descente; montée
  En pente
  Vider
  Déployer (tous ses efforts... pour faire quelque chose)
  Xem dốc sức; dốc lòng ...

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X