• Tromper; leurrer
    Négligemment; sans soin
    Contrairement à la vérité (xem nói dối)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X