• Catégorique; sans appel; systématique; tranché; formel; exprès; bien arrêté
    Décidément

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X