• (thân mật) repasser (un travail) à un autre
  (thông tục) refiler; fourguer
  (thực vật học) cocotier; coco
  cùi dừa khô
  copra; coprah

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X