• Xem gạo dự
  Participer; prendre part à; assister à
  Se mêler à
  (ít dùng) prévoir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X