• Appuyer; adosser; accoter
    Reposer; fonder; baser
    Se référer; se prévaloir de; se réclamer de

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X