• (vật lý học) osciller
  (nghĩa bóng) fluctuer; vaciller; chanceler
  (vật lý học) oscillation; vibration
  Fluctuation
  (vật lý học) oscillatoire
  Fluctuant; vacillant; chancelant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X