• Domaine; sphère; cercle
    (thông tục) être tiré à quatre épingles; porter de beaux vêtements; s'habiller avec recherche

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X