• (thông tục, từ cũ, nghĩa cũ) quitter la résistance pour rentrer dans les régions occupées par l'ennemi

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X