• (thực vật học) maranta; arrow-root
    Phrynium
    (tiếng địa phương) (variante phonétique de dung) tolérer; pardonner

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X