• Déconseiller; dissuader; détourner
  Maniaque; toqué; toctoc; maboul; cinglé; tapé; sonné; timbré; zinzin
  gàn gàn
  (redoublement; sens atténué) un peu maniaque; un peu toqué

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X