• Attribuer; prêter
    Engager; mettre en gage
    Donner en mariage (sans lassentiment des intéressés)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X