• Porter sur l'épaule (avec une palanche)
  Se charger de
  Charge (portée sur l'épaule avec une palanche)
  Troupe (de théâtre...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X