• (giải phẩu học) tendon
  Tirant
  (sinh vật học, sinh lý học) nervure (d'une feuille, d'une aile d'insecte)
  Veine
  (từ cũ, nghĩa cũ) nerf
  (thông tục) calé; épatant
  Entêté

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X