• Astreindre; gêner; contraindre; enserrer; serrer les vis à (quelqu'un)
    Contraint
    Tourmenté

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X