• Épée; sabre; glaive
    gươm kề cổ
    le couteau (le poignard) sur la gorge

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X