• Attendre un instant
    (đánh bài, đánh cờ) demander à refaire un coup (d'échecs)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X