• (thực vật học) fourche
  (động vật học) bois; ramure
  (y học) gaze; compresse
  Rayer; biffer; raturer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X