• Brique
  (động vật học) masse d'hépatopancréas (sous la carapace des crabes)
  Tirer
  Rayer; barrer; radier; biffer
  Nói tắt của gạch dưới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X