• Pousser
  Raser
  Écarter; repousser; rejeter
  Évincer; éliminer; exclure
  Mesure rase
  Tromper; duper; abuser; leurrer; berner
  Nói tắt của gạt nợ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X