• Baisser la tête à plusieurs reprises (en état de somnolence ou en état d'ivresse)
    gật gật gưỡng
    (redoublement; sens plus fort)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X